Events

2023-Sep-13 948

We're at the PharmMedi2023 exhibition in Vietnam!

We're at the PharmMedi2023 exhibition in Vietnam!

We're at the PharmMedi2023 exhibition in Vietnam! 

Our booth number is L2/L4. 

Come check out our latest laser equipments. 

Welcome to visit us for guidance, and we look forward to your presence and business discussions.


Chúng tôi đang tham gia triển lãm PharmMedi2023 tại Việt Nam!

Số gian hàng của chúng tôi là L2/L4.

Hãy đến để kiểm tra các thiết bị laser mới nhất của chúng tôi.

Chào mừng bạn đến thăm và được hướng dẫn, chúng tôi mong chờ sự hiện diện của bạn và cuộc trò chuyện về kinh doanh. ???

PharmMedi 2023

PharmMedi 2023

PharmMedi 2023