Events

2023-Jul-03 1161

Unveiling Laser Innovations: Join Us at PHARMEDI 2023 Exhibition

Unveiling Laser Innovations: Join Us at PHARMEDI 2023 Exhibition


Exciting news!

We are thrilled to announce our presence at the upcoming PHARMEDI 2023 Exhibition! 

Add: SAIGON Exhibition & Convention Center, Ho Chi Minh City, Vietnam, 13-16 September 2023. 

Our booth number is BA 13-14.

Join us and get ready to explore cutting-edge laser innovations and indulge in our unparalleled customer service. ???
Tin vui đang chờ đón!

Chúng tôi hân hạnh thông báo về sự hiện diện của chúng tôi tại Triển lãm PHARMEDI 2023 sắp tới!

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghịSÀI GÒN, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ ngày 13 đến 16 tháng 9 năm 2023.

Số gian hàng của chúng tôi là BA 13-14.

Hãy tham gia cùng chúng tôi và sẵn sàng khám phá các đổi mới công nghệ laser tiên tiến và thỏa sức trải nghiệm dịch vụ chưa từng có của chúng tôi.